تصفح

Comune di
Valtournenche
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

04/10/2021     Refezione Scolastica
MANUALE PAGO PA


​Manuale pagamento refezione scolastica da eCivis Web Utenti

06/09/2021     Refezione Scolastica
INFORMATIVA DISDETTA PASTI

Procedura per disdetta pasti alunni

INFORMATIVA DISDETTA PASTI

06/09/2021     Refezione Scolastica
APP GENITORI

Si prega di prendere visione del manuale allegato

MANUALE APP GENITORI

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?


وصلات مواقع أخرى
App Store Google Play Store App Gallery